شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد

نام محصول :مواد کاهنده مقاومت CBM

برند محصول : TOONIR

مواد کاهنده مقاومت پایه بتن

بروشور : دانلود فایل

توضیحات :
بطور کلی ایجاد سیستم زمین با مقاومت پایدار در شرایط مختلف کمی دشوار است، خصوصاً در محیط هایی با آب جاری (خاک هایی با آب زیرزمینی بالا) - در سواحل دریا و حاشیه رودخانه‌ها که الکترود زمین بیشتر دچار خوردگی خواهد شد. در این محیط ها احتمال شستگی مواد کاهنده مقاومت بیشتر بوده و تغییرات خاک پیرامون آن باعث نوسان مقاومت الکترود زمین می شود.
شرکت مهندسی تونــیـــــر مواد کاهنده مقاومت پایه بتن (CBM) را با ویژگیهای زیر تولید نموده است:
- افزایش چشمگیر سطح تماس الکترود زمین و درنتیجه کاهش پنجاه درصدی مقاومت
- عدم تغییرات حجم (انبساط و انقباض) در فصول مختلف سال
- دارای هدایت الکتریکی بالا بدلیل استفاده از سیمان رسانا 
- عدم فرسایش و شستگی توسط آب
- فاقد آثار زیست محیطی
- دارای استقامت مکانیکی بالایی در برابر فشار 
- عدم خوردگی الکترود زمین بدلیل غیرقابل نفوذپذیری اسیدها و مواد خورنده در آن