شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد

خدمات شرکت تونیر

- طراحی مهندسی منطبق بر استانداردهای بین المللی روز دنیا (IEC 62305,BS 7430,IEEE 80,IEEE 142,NFC 17-102 ,...) در راستای تامین حفاظت سایتها و تجهیزات و ایمنی افراد در برابر ضربه مستقیم صاعقه و اثرات ناشی  از آن و شوکهای ولتاژ
- ارزیابی ریسک و تعیین سطح (کلاس) حفاظتی و محاسبات سیستم ارتینگ و نحوه هم بندی بر اساس آخرین روشهای مندرج در استاندارد

- توزیع سیستم ارت در فضای دیتاسنترها و طراحی SRG

خدمات شرکت تونیر

برآورد و تامین اقلام سیتم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه با بهترین کیفیت :

- صاعقه گیرهای فعال (اکتیو)

- میله برقگیر ساده - فرانکلین (پسیو)

- قالب گرافیتی و پودر جوش

- دریچه بازدید - ارت پیت

- صفحه مسی،میله ارت

- ارسترهای حفاظتی (برقگیر تابلویی)

- اسپارک گپ

این شرکت با بهره مندی از تکنسین های باتجربه آماده ارائه خدمات زیرمی باشد:

1. نصب سیستم صاعقه گیر

2. اجرای سیستم ارتینگ

3. نصب ارسترهای حفاظتی

4. اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک

5. اندازه گیری مقاومت سیستم ارت

خدمات شرکت تونیر

خدمات شرکت تونیر

این شرکت آماده برگزاری سمینار، دوره های آموزشی و کارگاه عملی برای سازمانها ، ارگانهای دولتی و خصوصی می باشد.