شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد

استاندارد NFC17-102 در مورد نصب صاعقه گیر الکترونیکی

ادامه مقاله


روش اجرای مواد کاهنده مقاومت GEM

روش اجرای الکترود زمین بهمراه مواد کاهنده مقاومت GEM (دستورالعمل اجرایی ارتینگ)ادامه مقاله


سیستم ارت دیتاسنترها SRG

توزیع ارت در فضای دیتاسنتر بصورت SRGادامه مقاله


آموزش تصویری اجرای سیستم ارتینگ و همبندی انواع دکلهای مخابراتی و برقی از نوع فلزی یا چوبی

آموزش تصویری اجرای سیستم ارتینگ و همبندی انواع دکلهای مخابراتی و برقی از نوع فلزی یا چوبیادامه مقاله


اولین سیمپوزیوم تخصصی سیستم زمین و صاعقه گیر

اولین سیمپوزیوم تخصصی سیستم زمین و صاعقه گیر (تصاویر نمایشگاه)ادامه مقاله


مراحل برخورد صاعقه به درخت و چگونگی حفاظت آن در برابر آسیب

راهکار حفاظت درخت های تاریخی و سازه های پراهمیت در برابر صاعقه را از ما بخواهید؟ادامه مقاله


آیا میدانید چند نوع صاعقه تاكنون رويت شده است ؟

انواع صاعقه ها , Red Sprite , Blue Jetادامه مقاله


با وجود این همه تنوع از مواد کاهنده در بازار ، کدامیک را باید انتخاب کرد؟

با وجود این همه تنوع از مواد کاهنده در بازار ، کدامیک را باید انتخاب کرد؟ ( مواد کاهنده مقاومت GEM و آزمونهای استاندارد IEC62561-7 و .... )ادامه مقاله


آموزش نصب ارستر (برقگیر تابلویی)- Surge Prtotective Device

آموزش نصب ارسترهای حفاظتی (برقگیر تابلویی) - SPDادامه مقاله