شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد

نام محصول :مواد کاهنده مقاومت CEM

برند محصول : TOONIR

مواد کاهنده مقاومت پایه کربن

بروشور : دانلود فایل

توضیحات :

-کاهش مقاومت سیستم زمین 

-ثبات و پایداری مقاومت سیستم زمین در فصول مختلف سال 

-قابل استفاده در هر شرایط محیطی ( با خوردگی کم و یا بالا ) و محیط های خشک 

-فاقد اثرات زیست محیطی ( عدم تاثیر بر آبهای زیر زمینی )

-عدم نیاز به نگهداری ، شارژ و تزریق آب 

-قابلیت بالا در جذب و حفظ رطوبت

-سهولت در اجرا

-فاقد نیترات ها ، سولفات ها و هرگونه مواد خورنده 

-تداوم چسبندگی بـه الکترود ارت

-دارای تاییدیه از آزمایشگاههای معتبر