شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد

نام محصول :Satelit 3

برند محصول : Duval-Messien

صاعقه گیر خود تست شونده

بروشور : دانلود فایل

توضیحات :

صاعقه گیر ساخت کمپانی Duval Messien فرانسه که دارای گواهی های تست مطابق با استاندارد NFC17-102 به شرح زیر است :

o Centre D’Essais de Bazet High Voltage Laboratory, Bazet, France

o Korea Electrotechnology Research Institute (KERI)

o Wuhan High Voltage Research Institute, State Power Corporation of China

o Polytechnic Institute, Kharkov, Ukrain

o ALSTOM, Centre d’Essais et de Recherches de l’appareillage, Cedex, France