شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد

نام محصول :P-HYS 1005 Fm R PV - 317796

برند محصول : J.Propster

ارستر کلاس I+II فتوولتائیک 1000ولتی

بروشور : دانلود فایل

توضیحات :
SPD type 1+2 (2+1-pole, pluggable, with remote signalling contact) according to DIN EN 50539-11, specially designed for the use in the DC side of photovoltaic systems.  
Surge protective device designed as fault-resistant Y circuit with high energy varistors and gas discharge tube.  
Zinc oxide varistor with thermal control and disconnection device.  
Safe fixation and contact ensured by module locking mechanism.  
Max. continuous operating voltage: UCPV:  1.000 V -  
(Nominal discharge current In:  30 kA (8/20 µs  
(Max. discharge current Imax total ⇒ PE :  60 kA (8/20 µs  
(Lightning impulse current Iimp DC+ ⇒ DC- :  12,5 kA (10/350 µs  
(Lightning impulse current Iimp DC+/DC- ⇒ PE :  12,5 kA (10/350 µs  
(Lightning impulse current Iimp total ⇒ PE :  16 kA (10/350 µs  
Voltage protection level Up DC+ ⇒ DC- :  < 3,4 kV  
Voltage protection level Up DC+/DC- ⇒ PE :  < 2,3 kV  
Dimensions:  5 mods.  
Mounting on rail 35 mm according to DIN EN 60715  
Type:  P-HYS 1005 Fm R PV