شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد

نام محصول :SLP-275_V4S

برند محصول : Saltek

ارستر کلاس II سه فاز چهار پل TNS

بروشور : دانلود فایل

توضیحات :
For LV installations, especially to sub-distribution boards. Protection of installation and devices against impact of induced surge during
a lightning strike or switching surges.

(SLP-275 V/4(S
Un = 230 V AC
(In = 20 kA (8/20 μs
(Imax = 40 kA (8/20 μs
Up . 1.35 kV
For three-phase TN-S systems
S) remote status signaling version)