شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد
1395/9/24

 

دستورالعمل اجرای صفحه بهمراه مواد کاهنده مقاومت :

 

 

1-گودالی به قطر تقریبی80 سانتیمتر به عمق 5 متر حفر نمایید.

 

2-سیم ارت یا تسمه مسی را حداقل در دو نقطه توسط جوش اگزوترمیک به صفحه متصل نمایید .

 

3-صفحه ارت را بصورت عمودی در انتهای گودال قرار دهید .

 

4-مخلوطی از ترکیب 60 درصد از مواد GEM و 30 درصد از خاک نباتی و 10 درصد آب ، بیرون از گودال تهیه کرده تا این مخلوط بصورت همگن ملات شود.

 

5-با در نظر گرفتن حجم حفاری ، شرایط فوق و ابعاد صفحه ، برای هر گودال حدود 225 الی 300 کیلوگرم از مواد GEM نیاز خواهد بود. همچنین با تغییر ابعاد گودال یا حجم مواد GEM مصرفی ، مقدار مورد نیاز این مواد تغییر خواهد نمود.

 

6-این مخلوط راداخل چاه طوری تخلیه نمایید تا ضمن فشردگی مناسب تا 20 سانتیمتر بالای سطح صفحه را بپوشاند .

 

7-برای پرکردن مابقی گودال ، مواد GEMرا به نسبت یک به چهار خاک گودال (یا خاک نباتی) مخلوط کرده و گودال را با مخلوط حاضر پر نمایید.

 

8-درصورت نیاز دریچه بازدید را نصب کرده و هادی بیرون آمده از چاه را به شینه توزیع ارت متصل کنید.

 

 

توجه: تاثیر نهایی این مواد به دلیل تراکم و فشار حاصل از وزن خاک ، پس از گذشت 15 روز تا یک ماه از زمان اجرا قابل حصول است.

 photo_2016-12-14_09-13-54.jpg

 

 

دستورالعمل اجرای رینگ افقی بهمراه مواد کاهنده مقاومت :

 

 

1-کانالی به عرض 20 الی 30 سانتیمتر و عمق بین 60 تا 80 سانتیمتر بطول مورد نظر حفر نمایید . اگر عمق نفوذ یخ زدگی خاک بیشتر از 80 سانتیمتر باشد باید کانال عمیق تر و تا زیر لایه یخ زدگی حفاری شود.

 

2-کف کانال را به ضخامت 10 سانتیمتر از مواد GEM پر نموده و سپس سیم یا تسمه را روی این لایه قرار دهید.

 

3-روی سیم را به ضخامت 10 سانتیمتر با مواد GEM بپوشانید . مابقی کانال را با خاک نرم پر نمایید.

 

4-با در نظر گرفتن حجم حفاری و شرایط فوق برای هر متر طول حداقل به 45 کیلوگرم از مواد GEM نیاز خواهد بود. همچنین با تغییر ابعاد کانال یا ضخامت مواد GEM مصرفی ، مقدار مورد نیاز این مواد تغییر خواهد نمود 

photo_2016-12-14_09-17-33.jpg 

 

 

دستورالعمل اجرای میله ارت بهمراه مواد کاهنده مقاومت :

 

 

1-حفره ای به قطر 10 الی 20 سانتیمتر و به عمق 15 سانتیمتر کمتر از طول میله ارت حفر نمایید.

 

2-میله ارت در وسط حفره کوبیده شود و مواد GEM را پیرامون میله ارت تخلیه نمایید . این کار را تا لبه فوقانی میله ارت ادامه دهید.

 

3-در حین پر کردن حفره ضروری است هر یک متر که با مواد GEM پر میشود مقداری آب داخل حفره تخلیه شود. این عمل فشردگی و چسبندگی لایه ها را به میله ارت افزایش داده و به پر کردن فضاهای خالی کمک می کند.

 

4-اتصالات لازم را به میله ارت انجام داده ، سپس دریچه بازدید را نصب کنید و یا حفره را با خاک نرم ، کاملا پر نمایید.

 

 

5-در این حالت برای هر متر عمق حفره بین 15 تا 45 کیلوگرم از مواد GEM نیاز است.

photo_2016-12-14_09-18-37.jpg