شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد
1395/9/23

photo_2016-12-13_16-24-49.jpg 

جهت حذف نویز و تداخلات الکترومغناطیسی , همچنین تامین نقطه صفر پتانسیل بصورت مرجع , در کف دیتاسنترها SRG (شبکه تسمه ای) کار میشود و با هادی های مختلف همبند می گردد 

photo_2016-12-13_16-24-51.jpg 

photo_2016-12-13_16-25-14.jpg 

 

توزیع صحیح سیستم ارت به SRG (مرجع صفر پتانسیل) در فضای دیتاسنترها 

photo_2016-12-13_16-25-42.jpg 

 

طراحی توزیع ارت در فضای دیتاسنترها بصورت SRG (Signal Reference Ground)  براساس استانداردهای TIA942 , ANSI/BICSI002-2011

 

همچنین اجرای سیستم ارتینگ بصورت CBN(Common Bonding Network) بر اساس استانداردهای IEC62305,IEC61000,IEEE1100