شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد
1394/8/20

 photo_2016-12-13_16-15-20.jpg

 

 مراحل برخورد صاعقه به درخت و چگونگی حفاظت آن در برابر آسیب

 

شرکت مهندسی تونیر

طراحی، مشاوره ، تامین اقلام و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه, ارتینگ

 photo_2016-12-13_16-15-23.jpg

 

 دیتیل نصب هادی نزولی و اتصالات

 photo_2016-12-13_16-15-25.jpg